Seppo Laukkasen osaaminen ja tausta

Kansainvälinen johtamiskokemus

  • Yliopistojen ja yritysten välisestä yhteistyöstä
  • Innovaatioekosysteemien kehittämisestä
  • Innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen globaalille markkinalle
  • Laajojen liiketoimintaa kehittävien toimintojen läpivienti maailmanlaajuisessa mittakaavassa

Koulutus

  • Kauppatieteiden tohtori, Hanken
  • Diplomi-insinööri, Tampereen teknillinen korkeakoulu
  • Advanced management program, INSEAD, Ranska

Työelämän kokemus

Innovaatioiden johtaminen: Kattava käytännön kokemus innovaatioiden johtamisesta, sekä viimeisin akateeminen ymmärrys aiheesta.

Yrittäjyys: Monipuolinen käytännön kokemus yrittäjyydestä niin globaaleissa suuryrityksissä kuin start-upeissakin. Tohtorin väitöskirja yrittäjyydestä globaalissa suuryrityksessä.

Innovaatioekosysteemit ja yhteistyö: Merkittävä kontribuutio innovaatioekosysteemien kehittämiseen Suomessa. Laaja käytännön kokemus akateemisen ja yritysmaailman välisestä yhteistyöstä.

Globaalin tuoteportfolion johtaminen: Nokian globaalin matkapuhelinliiketoiminnan johtaminen ja tuotteiden markkinointi

Uusien liiketoimintojen luominen: Täysin uudenlaisen tuotekategorian (älypuhelimet) tuotekehityksen johtaminen ja markkinoille tuomisen johtaminen.

Johtaminen yliopistossa: Käytännön kokemus yrittäjyyden ja kumppanuuksien johtamisesta Aalto yliopistossa.

Yhteistyö ja business-to-business markkinointi: B-to-B markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen johtaminen globaalisti.

Menestyksekkäiden tiimien ja verkostojen johtaminen: Monipuolinen kokemus organisaatiorajat ylittävien ja monikulttuuristen tiimien ja verkostojen johtamisesta.