VERKOTTUNEET EDELLÄKÄVIJÄT MUUTTAVAT MAAILMAA

Innovaatiot syntyvät vuorovaikutuksessa, joka tuo yhteen  

  • Faktaa ja visiota
  • Tiedettä ja käytännön taitoa
  • Moninaisuutta ja yhteisiä tavoitteita

Pohjimmiltaan innovoinnissa on kyse yrittäjähenkisten tulevaisuuden tekijöiden yhteistyöstä ekosysteemissä. Tuottelias ja toimintakykyinen innovaatioekosysteemi tarvitsee oikeanlaisia osaajia verkostoineen, tarkoituksenmukaiset toimintatavat ja prosessit sekä kehittämisessä tarvittavan infrastruktuurin.

Lantern Oy on ketterä konsulttitoimisto.  Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Tavoitteenamme on

  • Yritysten ja tiedeyhteisön yhteistyön edistäminen
  • Innovaatioekosysteemien kehittäminen
  • Jatkuvan oppimisen edistäminen ja uusien konseptien kehittäminen

Työskentelemme yhdessä asiakasorganisaatioiden innovaattoreiden ja johtoryhmien kanssa. Työllämme vahvistamme käytännön toiminnan ja strategian väistä yhteyttä.

Yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaiden kanssa kehitämme toimintamalleja ja ekosysteemejä, jotka edesauttavat innovaatioiden syntymistä ja uusien liiketoimintojen kehittämistä. Luomme ratkaisuja, jotka tuovat arvoa yrityksille sekä yhteiskunnalle.

Erityisosaamisalueemme ovat:

  • Kumppanuuksien kehittäminen ja johtaminen – niin akateemisessa kuin yritysmaailmassakin
  • Innovaatioekosysteemien kehittäminen
  • Yliopistojen ja yritysten yhteistyö
  • Uusien tuotekategorioiden ja liiketoimintojen kehittäminen.

Asiantuntijuutemme perustana toimii kymmenien vuosien käytännön kokemus yritysmaailmasta sekä ajantasainen akateeminen tieto ja ymmärrys kumppanuksista, innovaatiotoiminnan johtamisesta ja innovaatioekosysteemeistä.